ConSys

Pengumuman:


SEMAKAN SIJIL PROGRAM TRANSFORMASI MINDA (PTM)


* Sukacita dimaklumkan bahawa Sistem eTransminda untuk semakan dan cetakan Sijil Induksi dan Sijil Transformasi Minda (PTM) bagi anggota Kementerian Kesihatan yang telah menghadiri Kursus Induksi atau Program Transformasi Minda (PTM) boleh dilaksanakan mulai 17 Januari 2017.

* Tuan/Puan adalah dinasihat untuk mencetak Sijil tersebut setelah semakan dilakukan. Ini adalah untuk tujuan simpanan serta sediakan satu(1) salinan bagi jabatan untuk tujuan pengesahan dalam perkhidmatan.

* Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi talian 03-88850728 atau 03-88850600 ext 6191.

Sekian, Terima Kasih

PERMOHONAN MENGHADIRI PROGRAM TRANSFORMASI MINDA BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN TAHUN 2016


* Dimaklumkan bahawa Bahagian Pengurusan Pengurusan Latihan kini telah merancang pelaksanaan Program Tranformasi Minda (PTM) Tahun 2017 bagi PEGAWAI FARMASI UF41 LANTIKAN TAHUN 2016.

* Sehubungan itu, PEGAWAI FARMASI UF41 LANTIKAN 2016 YANG MASIH BELUM MEMOHON UNTUK MENGHADIRI PTM DIKEHENDAKI MELENGKAPKAN BORANG PERMOHONAN PTM dan mengembalikan borang yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan atau Penyelia kepada Bahagian ini, selewat-lewatnya pada 31 MAC 2017 (Jumaat) ke alamat seperti yang tertera dalam borang atau melalui e-mel: asidah.abu@moh.gov.my.

* Untuk makluman, surat panggilan menghadiri PTM tidak akan dikeluarkan sekiranya pegawai tidak melengkapkan borang permohonan PTM. Pegawai yang telah memohon ATAU belum dipanggil untuk menghadiri PTM boleh membuat semakan semula permohonan atau mengemaskini status penempatan melalui talian 03-88850728. Setiap pegawai bertanggungjawab untuk memastikan kehadirannya ke PTM bagi memenuhi syarat dan kelancaran proses pengesahan dalam perkhidmatan masing-masing.

* Maklumat lanjut berkaitan PTM dan Borang permohonan PTM boleh dimuat turun dengan melayari Sistem eTransminda ini.