ConSys

Pengumuman:


PERMOHONAN MENGHADIRI PROGRAM TRANSFORMASI MINDA BAGI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL GRED 41 (ANGGOTA BUKAN GUNASAMA - TEKNIKAL)

* Dimaklumkan bahawa Bahagian Pengurusan Latihan, Kementerian Kesihatan Malaysia akan menganjurkan Program Transformasi Minda (PTM) Pegawai Kumpulan Pengurusan & Profesional Gred41 (Anggota Bukan Gunasama - Teknikal) pada 6 NOVEMBER 2017.

* Sehubungan itu,PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL GRED 41 (ANGGOTA BUKAN GUNASAMA - TEKNIKAL) YANG DILANTIK PADA TAHUN 2016 DAN 2017 DAN MASIH BELUM MEMOHON UNTUK MENGHADIRI PTM BOLEH MEMOHON UNTUK MENGHADIRI PTM INI. PEGAWAI DIKEHENDAKI MELENGKAPKAN BORANG PERMOHONAN PTM DENGAN SEGERA dan mengembalikan borang yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan atau Penyelia kepada Bahagian ini, selewat-lewatnya pada 16 OKTOBER 2017 (Isnin) ke alamat seperti yang tertera dalam borang atau melalui emel: nurisham.yusoff@moh.gov.my dan asidah.abu@moh.gov.my.

* Untuk makluman, surat panggilan menghadiri PTM tidak akan dikeluarkan sekiranya pegawai tidak melengkapkan borang permohonan PTM. Pegawai yang telah memohon ATAU belum dipanggil untuk menghadiri PTM boleh membuat semakan semula permohonan atau mengemaskini status penempatan melalui talian 03-88850728 atau 03-88850600 ext: 6174. Setiap pegawai bertanggungjawab untuk memastikan kehadirannya ke PTM bagi memenuhi syarat dan kelancaran proses pengesahan dalam perkhidmatan masing-masing.

* Kerjasama Unit Perkhidmatan dan Unit Latihan di peringkat Hospital atau Jabatan Kesihatan Negeri adalah diperlukan untuk mengenalpasti Pegawai Kumpulan Pengurusan & Profesional Gred 41 (Anggota Bukan Gunasama - Teknikal) yang dilantik pada tahun 2016 dan 2017 yang masih belum menghadiri PTM.

* Maklumat lanjut berkaitan PTM dan Borang permohonan PTM boleh dimuat turun dengan melayari Sistem eTransminda ini.

SEMAKAN SIJIL PROGRAM TRANSFORMASI MINDA (PTM)


* Sukacita dimaklumkan bahawa Sistem eTransminda untuk semakan dan cetakan Sijil Induksi dan Sijil Transformasi Minda (PTM) bagi anggota Kementerian Kesihatan yang telah menghadiri Kursus Induksi atau Program Transformasi Minda (PTM) boleh dilaksanakan mulai 17 Januari 2017.

* Tuan/Puan adalah dinasihat untuk mencetak Sijil tersebut setelah semakan dilakukan. Ini adalah untuk tujuan simpanan serta sediakan satu(1) salinan bagi jabatan untuk tujuan pengesahan dalam perkhidmatan.

* Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi talian 03-88850728 atau 03-88850600 ext 6191.

Sekian, Terima Kasih