ConSys

Pengumuman:


PERMOHONAN MENGHADIRI PROGRAM TRANSFORMASI MINDA BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41

* Dimaklumkan bahawa Bahagian Pengurusan Latihan, Kementerian Kesihatan Malaysia akan menganjurkan Program Transformasi Minda (PTM) Pegawai Farmasi UF41 (Lantikan Tetap) pada bulan Mei 2017.

* Sehubungan itu,PEGAWAI FARMASI UF41 (LANTIKAN TETAP) YANG DILANTIK PADA TAHUN 2015 DAN MASIH BELUM MEMOHON UNTUK MENGHADIRI PTM ADALAH DIKEHENDAKI MELENGKAPKAN BORANG PERMOHONAN PTM DENGAN SEGERA dan mengembalikan borang yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan atau Penyelia kepada Bahagian ini, selewat-lewatnya pada 28 April 2017 (Jumaat) ke alamat seperti yang tertera dalam borang atau melalui emel: asidah.abu@moh.gov.my.

* Untuk makluman, surat panggilan menghadiri PTM tidak akan dikeluarkan sekiranya pegawai tidak melengkapkan borang permohonan PTM. Pegawai yang telah memohon ATAU belum dipanggil untuk menghadiri PTM boleh membuat semakan semula permohonan atau mengemaskini status penempatan melalui talian 03-88850728 atau 03-88850600 ext: 6174. Setiap pegawai bertanggungjawab untuk memastikan kehadirannya ke PTM bagi memenuhi syarat dan kelancaran proses pengesahan dalam perkhidmatan masing-masing.

* Kerjasama Unit Perkhidmatan dan Unit Latihan di peringkat Hospital atau Jabatan Kesihatan Negeri adalah diperlukan untuk mengenalpasti Pegawai Farmasi UF41 (Lantikan Tetap) yang dilantik pada tahun 2015 dan masih belum menghadiri PTM.

* Maklumat lanjut berkaitan PTM dan Borang permohonan PTM boleh dimuat turun dengan melayari Sistem eTransminda ini.

SEMAKAN SIJIL PROGRAM TRANSFORMASI MINDA (PTM)


* Sukacita dimaklumkan bahawa Sistem eTransminda untuk semakan dan cetakan Sijil Induksi dan Sijil Transformasi Minda (PTM) bagi anggota Kementerian Kesihatan yang telah menghadiri Kursus Induksi atau Program Transformasi Minda (PTM) boleh dilaksanakan mulai 17 Januari 2017.

* Tuan/Puan adalah dinasihat untuk mencetak Sijil tersebut setelah semakan dilakukan. Ini adalah untuk tujuan simpanan serta sediakan satu(1) salinan bagi jabatan untuk tujuan pengesahan dalam perkhidmatan.

* Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi talian 03-88850728 atau 03-88850600 ext 6191.

Sekian, Terima Kasih