ConSys

Semakan Keputusan
Program Transformasi Minda (PTM) dan Kursus Induksi


Sebarang pertanyaan, sila hubungi:

Unit Latihan Dalam Perkhidmatan 2
Bahagian Pengurusan Latihan
Kementerian Kesihatan Malaysia
Aras 6, No.26 Persiaran Perdana, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 Putrajaya Malaysia

Tel : 03-88850600 Faks: 03-88850748