ConSys

Pengumuman:

SEMAKAN SIJIL PROGRAM TRANSFORMASI MINDA (PTM)


* Adalah dimaklumkan bahawa Sistem eTransminda untuk tujuan semakan dan cetakan Sijil Induksi dan Sijil Program Transformasi Minda (PTM) bagi anggota Kementerian Kesihatan Malaysia yang telah menghadiri Kursus Induksi atau PTM akan di BUKA mulai 30 Ogos 2018 (Khamis).


* Bermula dari tarikh tersebut sebarang permohonan untuk mendapatkan Sijil Induksi atau Sijil PTM perlu dilakukan secara online melalui : eptm.moh.gov.my

* Tuan/Puan adalah dinasihatkan untuk mencetak Sijil tersebut untuk tujuan pengesahan dalam perkhidmatan oleh Jabatan serta menyimpan sesalinan bagi rekod perkhidmatan sendiri.

* Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi talian 03-88850728.

Sekian, Terima Kasih