ConSys

Pengumuman:


PERMOHONAN MENGHADIRI PROGRAM TRANSFORMASI MINDA BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN TAHUN 2015 DAN 2016


* Program Transformasi Minda (PTM) telah dilaksanakan berkuatkuasa mulai Januari 2013 menggantikan Kursus Induksi Modul Umum dan Khusus. Ia dilaksanakan sebagai satu daripada syarat pengesahan dalam perkhidmatan bagi semua anggota Perkhidmatan Awam.

* Bahagian Pengurusan Pengurusan Latihan dengan ini ingin mengingatkan PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN TAHUN 2015/2016 YANG MASIH BELUM MEMOHON UNTUK MENGHADIRI PTM DIKEHENDAKI untuk melengkapkan Borang Permohonan PTM dan mengembalikan borang yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan atau Penyelia kepada Bahagian ini, selewat-lewatnya pada 30 NOVEMBER 2016 (RABU) ke alamat seperti yang tertera dalam borang atau melalui e-mel: asidah.abu@moh.gov.my

* Untuk makluman, surat panggilan menghadiri PTM tidak akan dikeluarkan sekiranya pegawai tidak melengkapkan borang permohonan PTM. Pegawai yang telah memohon ATAU belum dipanggil untuk menghadiri PTM boleh membuat semakan semula permohonan atau mengemaskini status penempatan melalui talian 03-88850728. Setiap pegawai bertanggungjawab untuk memastikan kehadirannya ke PTM bagi memenuhi syarat dan kelancaran proses pengesahan dalam perkhidmatan masing-masing.

* Kerjasama Ketua Jabatan, Ketua Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Unit Latihan Jabatan Kesihatan Negeri dimohon untuk menyampaikan pemakluman ini kepada Pegawai Farmasi UF41 di peringkat Cawangan Penguatkuasa Farmasi/Hospital/Klinik Kesihatan/Pejabat Kesihatan Daerah.